• Share on Facebook
  • Twitter verse
  • ΙΩΒ
  • Hiob 29,18

29

1῎Ετι δὲ προσθεὶς Ιωβ εἶπεν τῷ προοιμίῳ

2Τίς ἄν με θείη κατὰ μῆνα ἔμπροσθεν ἡμερῶν, ὧν με ὁ θεὸς ἐφύλαξεν;

3ὡς ὅτε ηὔγει ὁ λύχνος αὐτοῦ ὑπὲρ κεφαλῆς μου, ὅτε τῷ φωτὶ αὐτοῦ ἐπορευόμην ἐν σκότει·

4ὅτε ἤμην ἐπιβρίθων ὁδοῖς, ὅτε ὁ θεὸς ἐπισκοπὴν ἐποιεῖτο τοῦ οἴκου μου·

5ὅτε ἤμην ὑλώδης λίαν, κύκλῳ δέ μου οἱ παῖδες·

6ὅτε ἐχέοντό μου αἱ ὁδοὶ βουτύρῳ, τὰ δὲ ὄρη μου ἐχέοντο γάλακτι·

7ὅτε ἐξεπορευόμην ὄρθριος ἐν πόλει, ἐν δὲ πλατείαις ἐτίθετό μου ὁ δίφρος.

8ἰδόντες με νεανίσκοι ἐκρύβησαν, πρεσβῦται δὲ πάντες ἔστησαν·

9ἁδροὶ δὲ ἐπαύσαντο λαλοῦντες δάκτυλον ἐπιθέντες ἐπὶ στόματι.

10οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐμακάρισάν με, *καὶ γλῶσσα αὐτῶν τῷ λάρυγγι αὐτῶν ἐκολλήθη· *

11ὅτι οὖς ἤκουσεν καὶ ἐμακάρισέν με,‡ ὀφθαλμὸς δὲ ἰδών με ἐξέκλινεν.

12διέσωσα γὰρ πτωχὸν ἐκ χειρὸς δυνάστου καὶ ὀρφανῷ, ᾧ οὐκ ἦν βοηθός, ἐβοήθησα· *

13εὐλογία ἀπολλυμένου ἐπ᾽ ἐμὲ ἔλθοι,‡ στόμα δὲ χήρας με εὐλόγησεν.

14δικαιοσύνην δὲ ἐνεδεδύκειν, ἠμφιασάμην δὲ κρίμα ἴσα διπλοΐδι.

15ὀφθαλμὸς ἤμην τυφλῶν, ποὺς δὲ χωλῶν.

16ἐγὼ ἤμην πατὴρ ἀδυνάτων, δίκην δέ, ἣν οὐκ ᾔδειν, ἐξιχνίασα·

17συνέτριψα δὲ μύλας ἀδίκων, ἐκ δὲ μέσου τῶν ὀδόντων αὐτῶν ἅρπαγμα ἐξέσπασα.

18εἶπα δέ ῾Η ἡλικία μου γηράσει, ὥσπερ στέλεχος φοίνικος πολὺν χρόνον βιώσω· *

19ἡ ῥίζα μου διήνοικται ἐπὶ ὕδατος, *καὶ δρόσος αὐλισθήσεται ἐν τῷ θερισμῷ μου· *

20ἡ δόξα μου καινὴ μετ᾽ ἐμοῦ, *καὶ τὸ τόξον μου ἐν χειρὶ αὐτοῦ πορεύσεται.‡

21ἐμοῦ ἀκούσαντες προσέσχον, ἐσιώπησαν δὲ ἐπὶ τῇ ἐμῇ βουλῇ·

22ἐπὶ δὲ τῷ ἐμῷ ῥήματι οὐ προσέθεντο, περιχαρεῖς δὲ ἐγίνοντο, ὁπόταν αὐτοῖς ἐλάλουν·

23ὥσπερ γῆ διψῶσα προσδεχομένη τὸν ὑετόν, οὕτως οὗτοι τὴν ἐμὴν λαλιάν.

24ἐὰν γελάσω πρὸς αὐτούς, οὐ μὴ πιστεύσωσιν, *καὶ φῶς τοῦ προσώπου μου οὐκ ἀπέπιπτεν· *

25ἐξελεξάμην ὁδὸν αὐτῶν καὶ ἐκάθισα ἄρχων *καὶ κατεσκήνουν ὡσεὶ βασιλεὺς ἐν μονοζώνοις ὃν τρόπον παθεινοὺς παρακαλῶν.‡