• Share on Facebook
  • Twitter verse
  • ΨΑΛΜΟΙ
  • Ps 109

109

1Τῷ Δαυιδ ψαλμός.

Εἶπεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν μου,

ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.

2ῥάβδον δυνάμεώς σου ἐξαποστελεῖ κύριος ἐκ Σιων,

καὶ κατακυρίευε ἐν μέσῳ τῶν ἐχθρῶν σου.

3μετὰ σοῦ ἡ ἀρχὴ ἐν ἡμέρᾳ τῆς δυνάμεώς σου

ἐν ταῖς λαμπρότησιν τῶν ἁγίων·

ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐξεγέννησά σε.

4ὤμοσεν κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται

Σὺ εἶ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδεκ.

5κύριος ἐκ δεξιῶν σου συνέθλασεν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς αὐτοῦ βασιλεῖς·

6κρινεῖ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, πληρώσει πτώματα,

συνθλάσει κεφαλὰς ἐπὶ γῆς πολλῶν.

7ἐκ χειμάρρου ἐν ὁδῷ πίεται·

διὰ τοῦτο ὑψώσει κεφαλήν.