• Share on Facebook
  • Twitter verse
  • ΨΑΛΜΟΙ
  • Ps 124

124

1᾿Οιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν.

Οἱ πεποιθότες ἐπὶ κύριον ὡς ὄρος Σιων·

οὐ σαλευθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα ὁ κατοικῶν Ιερουσαλημ.

2ὄρη κύκλῳ αὐτῆς,

καὶ κύριος κύκλῳ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ

ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.

3ὅτι οὐκ ἀφήσει τὴν ῥάβδον τῶν ἁμαρτωλῶν

ἐπὶ τὸν κλῆρον τῶν δικαίων,

ὅπως ἂν μὴ ἐκτείνωσιν οἱ δίκαιοι

ἐν ἀνομίᾳ χεῖρας αὐτῶν.

4ἀγάθυνον, κύριε, τοῖς ἀγαθοῖς

καὶ τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ·

5τοὺς δὲ ἐκκλίνοντας εἰς τὰς στραγγαλιὰς

ἀπάξει κύριος μετὰ τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν.

εἰρήνη ἐπὶ τὸν Ισραηλ.