• Share on Facebook
  • Twitter verse
  • ΨΑΛΜΟΙ
  • Ps 130

130

1᾿Οιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν·

τῷ Δαυιδ. Κύριε, οὐχ ὑψώθη μου ἡ καρδία,

οὐδὲ ἐμετεωρίσθησαν οἱ ὀφθαλμοί μου,

οὐδὲ ἐπορεύθην ἐν μεγάλοις

οὐδὲ ἐν θαυμασίοις ὑπὲρ ἐμέ.

2εἰ μὴ ἐταπεινοφρόνουν,

ἀλλὰ ὕψωσα τὴν ψυχήν μου

ὡς τὸ ἀπογεγαλακτισμένον ἐπὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ,

ὡς ἀνταπόδοσις ἐπὶ τὴν ψυχήν μου.

3ἐλπισάτω Ισραηλ ἐπὶ τὸν κύριον

ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.