• Share on Facebook
  • Twitter verse
  • ΨΑΛΜΟΙ
  • Ps 148

148

1Αλληλουια· Αγγαιου καὶ Ζαχαριου.

Αἰνεῖτε τὸν κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν,

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις.

2αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ·

αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ.

3αἰνεῖτε αὐτόν, ἥλιος καὶ σελήνη·

αἰνεῖτε αὐτόν, πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς.

4αἰνεῖτε αὐτόν, οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν

καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν.

5αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα κυρίου,

ὅτι αὐτὸς εἶπεν, καὶ ἐγενήθησαν,

αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν.

6ἔστησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος·

πρόσταγμα ἔθετο, καὶ οὐ παρελεύσεται.

7αἰνεῖτε τὸν κύριον ἐκ τῆς γῆς,

δράκοντες καὶ πᾶσαι ἄβυσσοι·

8πῦρ, χάλαζα, χιών, κρύσταλλος,

πνεῦμα καταιγίδος, τὰ ποιοῦντα τὸν λόγον αὐτοῦ·

9τὰ ὄρη καὶ πάντες οἱ βουνοί,

ξύλα καρποφόρα καὶ πᾶσαι κέδροι·

10τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη,

ἑρπετὰ καὶ πετεινὰ πτερωτά·

11βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάντες λαοί,

ἄρχοντες καὶ πάντες κριταὶ γῆς·

12νεανίσκοι καὶ παρθένοι,

πρεσβῦται μετὰ νεωτέρων·

13αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα κυρίου,

ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ μόνου·

ἡ ἐξομολόγησις αὐτοῦ ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ.

14καὶ ὑψώσει κέρας λαοῦ αὐτοῦ·

ὕμνος πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ,

τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, λαῷ ἐγγίζοντι αὐτῷ.