• Share on Facebook
  • Twitter verse
  • ΨΑΛΜΟΙ
  • Ps 66

66

1Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις· ψαλμὸς ᾠδῆς.

2῾Ο θεὸς οἰκτιρήσαι ἡμᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς,

ἐπιφάναι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς

διάψαλμα

3τοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τὴν ὁδόν σου,

ἐν πᾶσιν ἔθνεσιν τὸ σωτήριόν σου.

4ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, ὁ θεός,

ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοὶ πάντες.

5εὐφρανθήτωσαν καὶ ἀγαλλιάσθωσαν ἔθνη,

ὅτι κρινεῖς λαοὺς ἐν εὐθύτητι

καὶ ἔθνη ἐν τῇ γῇ ὁδηγήσεις.

διάψαλμα.

6ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, ὁ θεός,

ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοὶ πάντες.

7γῆ ἔδωκεν τὸν καρπὸν αὐτῆς·

εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ θεὸς ὁ θεὸς ἡμῶν.

8εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ θεός,

καὶ φοβηθήτωσαν αὐτὸν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς.