• Share on Facebook
  • Twitter verse
  • ΨΑΛΜΟΙ
  • Ps 91

91

1Ψαλμὸς ᾠδῆς, εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου.

2᾿Αγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ κυρίῳ

καὶ ψάλλειν τῷ ὀνόματί σου, ὕψιστε,

3τοῦ ἀναγγέλλειν τὸ πρωὶ τὸ ἔλεός σου

καὶ τὴν ἀλήθειάν σου κατὰ νύκτα

4ἐν δεκαχόρδῳ ψαλτηρίῳ μετ᾽ ᾠδῆς ἐν κιθάρᾳ.

5ὅτι εὔφρανάς με, κύριε, ἐν τῷ ποιήματί σου,

καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου ἀγαλλιάσομαι.

6ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, κύριε·

σφόδρα ἐβαθύνθησαν οἱ διαλογισμοί σου.

7ἀνὴρ ἄφρων οὐ γνώσεται,

καὶ ἀσύνετος οὐ συνήσει ταῦτα.

8ἐν τῷ ἀνατεῖλαι τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὡς χόρτον

καὶ διέκυψαν πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν,

ὅπως ἂν ἐξολεθρευθῶσιν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

9σὺ δὲ ὕψιστος εἰς τὸν αἰῶνα, κύριε·

10ὅτι ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου ἀπολοῦνται,

καὶ διασκορπισθήσονται πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν,

11καὶ ὑψωθήσεται ὡς μονοκέρωτος τὸ κέρας μου

καὶ τὸ γῆράς μου ἐν ἐλαίῳ πίονι,

12καὶ ἐπεῖδεν ὁ ὀφθαλμός μου ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου,

καὶ ἐν τοῖς ἐπανιστανομένοις ἐπ᾽ ἐμὲ πονηρευομένοις ἀκούσεται τὸ οὖς μου.

13δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει,

ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται.

14πεφυτευμένοι ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου

ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐξανθήσουσιν·

15ἔτι πληθυνθήσονται ἐν γήρει πίονι

καὶ εὐπαθοῦντες ἔσονται

16τοῦ ἀναγγεῖλαι ὅτι εὐθὴς κύριος ὁ θεός μου

καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν αὐτῷ.